Het kasteel van Origny

Het kasteel van Origny

Volgens de geschiedenis zou het kasteel gebouwd zijn op het einde van de XVI eeuw,door een zekere Jean Dongui,die zonder twijfel in die tijd de meest gefortuneerde edelman van de streek was.

Weinig later werd het kasteel d’Origny door een huwelijk eigendom van de familie de Luzy-Couzan, waarvan het wapenschild nog steeds op de gevel prijkt.Het kasteel bleef toen in dezelfde familie tot

aan de franse revolutie en is toen verkocht aan de familie de Foudras. Het is Théodore Louis-Auguste de Foudras die de bronnen van d’Origny liet ontleden en er een kuuroord oprichte waarvan het water ook gebotteld werd en verkocht in de streek.

Deze familie behield het eigendom tot 1909 waarna het werd verkocht aan de Comtesse de Grassin en haar dochter, die werd vermoord in het kasteel op 7 augustus 1935, een tot op heden onopgeloste zaak.

De Comtesse verkocht in 1938 het kasteel aan een bisschop die er een poolse kloosterorde vestigde die bleven tot 1959. In 1961 werd het eigendom van de familie Matt die het kasteel liet verkommeren en liet leegstaan tot in 2007 de familie De Clippel het kocht en verbouwde tot de huidige Chambre d’hotes.